Προσοχή! Η εγγύηση που δίνεται από την εταιρία μας σας παρέχεται μόνο εάν δεν ανοιχτεί το laptop για 6 μήνες.

x

Επισκευή κάρτας γραφικών Laptop

Η κάρτα γραφικών είναι από τα υλικά του υπολογιστή που δέχονται την πιο επίπονη λειτουργιά. Όσο πιο καλή και πιο γρήγορη είναι η κάρτα γραφικών τόσο πιο πολύ θερμοκρασία αναπτύσσει και την κάνει επιρρεπή σε βλάβη. Το συχνό service στη ψύξη της κάρτας γραφικών την προστατεύει από τις βλάβες. Οι βλάβες της κάρτας γραφικών αναπτύσσονται σε μορφή επιδημίας των υπολογιστών.

Τα συμπτώματα τους μπορεί να ξεκινήσουν βλέποντας κάθετες και οριζόντιες γραμμές στην οθόνη. Ανοίγοντας τον υπολογιστή και η οθόνη να δείχνει μόνο άσπρο φόντο και τέλος ανοίγοντας τον υπολογιστή και η οθόνη συνεχίζει να είναι κλειστή.

Η επισκευή της πρέπει να γίνεται από πολύ εξειδικευμένα όργανα καθώς και τεχνικό διότι μια λανθασμένη επισκευή μπορεί να δημιουργήσει την πλήρη καταστροφή της.

Το md technology μετά από πολυετή ενασχόληση με τη συγκεκριμένη βλάβη είναι σε θέση να επισκευάσει την κάρτα γραφικών με την μέθοδο του reballing (με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας) και να σας παραδώσει τον υπολογιστή την επόμενη μέρα με τρίμηνη εγγύηση.

Τιμοκατάλογος

Υπηρεσία Χρόνος Εργασίας Εγγύηση Τιμή
Επισκευή κάρτας γραφικών 1 μέρα έως 5 μέρες 6 μήνες 70+ €
Αντικατάσταση κάρτας γραφικών 1 μέρα έως 20 μέρες 6 μήνες 90+ €